הרפס סימפלקס 08.02.2021

תובנות חדשות על נגיף הרפס סימפלקס

התפתחויות אחרונות בהבנת התרומה של קולטנים המזהים דפוסים בנוזל התאי לאיתור נגיפי הרפס סימפלקס

נגיפי הרפס סימפלקס הם "מומחים" ביצירת זיהומים עקשניים אצל אנשים עם מערכת חיסונית לקויה, תכונה אשר בחלקה מתאפשרת באמצעות התחמקות משפעול מערכת החיסון. כאשר נוצר זיהום מנגיף הרפס סימפלקס, הגוף משתמש ברצפטורים המזהים דפוסים על מנת לזהות מולקולות הקשורות לנגיף ולהפעיל תגובה חיסונית.

בסקירה זו תיארו החוקרים התפתחויות אחרונות בהבנת התרומה של קולטנים המזהים דפוסים בנוזל התאי לאיתור נגיפי הרפס סימפלקס ואת המניפולציות הישירות שמבצעים עליהם חלבונים המקודדים על ידי הנגיף.

החוקרים טענו כי ידיעה והבנה של המידע העדכני הנוגע למנגנונים אלה יעמיק את ההבנה בנושא האינטראקציות של נגיף הרפס סימפלקס עם הגוף המארח בהקשר של מערכת החיסון המולדת, ויקדמו פיתוח טיפולים חדשים, חיסונים ונגיפים אונקוליטיים.

מקור: 

Jun Zhao et. al (2020) Frontiers in Immunology doi: 10.3389/fimmu.2020.613799

נושאים קשורים:  נגיף הרפס סימפלקס,  מערכת החיסון המולדת,  קולטנים,  מחקרים
תגובות