אסתמה 20.12.2020

האם רמות sECP יכולות לשמש לאבחון אסתמה בגיל הרך?

במחקר הוערכה הימצאותו של חלבון קטיוני אאוזינופילי בסרום כדרך לאבחון אסתמה בקרב ילדים מתחת לגיל חמש

נכון להיום, אין פרמטרים קליניים או מעבדתיים ברורים לאבחון אסתמה בילדים צעירים. לא ניתן למדוד באופן אמין ספירומטריה או בדיקות תפקודי ריאות אצל ילדים מתחת לגיל חמש. מטרת מחקר זה היא להעריך את הימצאותו של חלבון קטיוני אאוזינופילי בסרום (sECP) כדרך אבחון אסתמה בקרב ילדים מתחת לגיל 5.

במחקר נערכה סקירה שיטתית במאגרי PubMed, EMBASE ו-Web of Science כדי לזהות מחקרים הבודקים את תפקידה של sECP באבחון אסתמה בילדות. האיכות של כל מחקר הוערכה באמצעות הערכת איכות של דיוק אבחון 2 (QADAS-2). מטא-אנליזה נערכה באמצעות יישום RevMan 5.3.

בסך הכל שמונה מחקרים העומדים בקריטריונים נכללו בסקירה השיטתית וחמישה מחקרים במטה-אנליזה. היתה מידה של הטרוגניות קלינית בין מחקרים הקשורים בעיקר להגדרת אסתמה ולזמן הערכת רמות ה- sECP. הרגישות המאוגדת הייה 0.79 (רווח בר-סמך 95%, 0.66-0.88), הספציפיות המאוגדת היתה 0.79 (רווח בר-סמך 95%, 0.54-0.92) ויחס הסיכויים האבחוניים המשולב היה 14.73 (רווח בר-סמך 95%, 3.58-60.58).

בסך הכל, סקירה זו מצאה לא מספיק ראיות התומכות בתפקידן של רמות sECP באבחון אסתמה בגיל הרך.

מקור:

Polavaraou M. Et al. (2020) Pediatric Pulmonology: 55(12) 3243-3251

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.25074

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  חלבון קטיוני אאוזנופילי,  ספירומטריה
תגובות