מחקרים 18.09.2016

רגישות יתר של רירית האף לקרדית האבק אצל ילדים עם נזלת כרונית

במחקר קטן 25% מילדים שסבלו מנזלת כרונית שהוגדרה כלא אלרגית על סמך רמות נוגדנים ותבחיני עור, הגיבו לחשיפה מקומית של רירית האף לאלרגנים של קרדית אבק הבית

(a runny nose (shutterstock

נזלת אלרגית קלאסית מלווה לעתים קרובות בעליה ברמות נוגדני ה IGE בדם, אאוזינופיליה ותבחיני עור חיוביים. עם זאת, בחלק לא מבוטל מהמקרים הנזלת נובעת מתגובה אלרגית מקומית של רירית האף local allergic rhinitisי(LAR), ללא כל ביטוי של רגישות יתר סיסטמית. חוקרים מתורכיה ביקשו לבדוק באמצעות מבחני תיגר נזליים (nasal provocation test (NPT עד כמה התופעה שכיחה בקרב ילדים עם נזלת כרונית. תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת International Archives of Allergy and Immunology.

למחקר מקרה ביקורת גויסו 28 ילדים עם נזלת כרונית ו 30 ילדים בריאים. כל הילדים עברו מבחני NPT שבועיים עם חשיפה לאלרגנים יחודיים לדשא ולשני הזנים הנפוצים של קרדית אבק הבית:  Dermatophagoides pteronyssinusי(DP) - הקרדית האמריקאית ו- (D. farinae (DF הקרדית השכיחה באירופה. לפני ואחרי כל מבחן תיגר הילדים עברו הערכה קלינית, אומדן של אאוזינופיליה נזלית ובדיקת תפקודי ריאות. בנוסף, שינויים בזרימת האוויר דרך האף ותנגודת נזלית נבדקו ברינומנומטריה קדמית anterior rhinomanometry.
לפני מבחני התיגר כל הילדים בקבוצת המחקר סבלו מגודש נזלי, 82.1% הלינו על עקצוץ, 75% על נזלת ו 71.4% על התעטשויות תכופות. אחד ממבחן התיגר היה חיובי בקרב 7 ילדים (25%), אצל ילדים אלה נרשמה ירידה מובהקת (בהשוואה לקבוצת הביקורת) בזרימת אוויר דרך האף ועליה בתנגודת הנזלית בחשיפה לקרדית מסוג DF בריכוזים 10 ו 100IR/mlי(P=0.026 ו P=0.031, בהתאמה), ועליה בתנגודת הנזלית בחשיפה של רירית האף לקרדית אבק הבית מסוג DP בריכוזי אלרגן 0.1 ו 10IR/mlי(P=0.049 ו P=0.041, בהתאמה).

לסיכום, מדובר אמנם במחקר קטן ומוגבל מתודולוגית אך הוא מצטרף למחקרים נוספים שבזכותם הולכת ומתחדדת ההבנה כי תגובה אלרגית מקומית של רירית האף, ללא ביטויים סיסטמיים של רגישות יתר, היא תופעה קלינית חשובה הדורשת דרכי אבחון זמינות והתייחסות טיפולים ממוקדת.

מקור:

Int Arch Allergy Immunol. 2016 Jul 30;170(2):115-121. [Epub ahead of print]
The Relevance of Nasal Provocation Testing in Children with Nonallergic Rhinitis.
Duman H1, Bostanci I, Ozmen S, Dogru M.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  נזלת אלרגית,  מבחן תגר נזלי,  NPT,  קרדית אבק הבית,  תגובה אלרגית
תגובות